اهداف مجموعه کندوشهد نورا

هدف هیات مدیره کندوشهد نورا برای اجرای مفاد پیش نویس، تحقیق، توسعه و آموزش در جهت ارتقای سطح تولید، تعامل با مصرف کنندگان و اجرای یک برنامه هماهنگ تبلیغاتی، ترویج حرفه زنبورداری، آموزش تولیدکننده، تحقیق و توسعه و تحقیقات بازاریابی برای عسل و محصولات دیگر زنبورعسل برای ایجاد روش هایی خلاق و منظّم که بموجب آن می توان برنامه ریزی و اجرای برنامه های متعدّد در زمینه های ذکر شده را پیش رو داشت و ایجاد تعاملی سازنده با مصرف کنندگان را در نظر داشت.

عضویت / ورود