کاتالوگ و آنالیز

مجموعه کندوشهد نورا، شیوه های مسئولیت پذیرانه را در پی گرفته است تا اطمینان حاصل شود که عسل مصرفی روز شما قابل اعتماد و خالص است.

مجموعه کندوشهد نورا، طرفدار تولید پایدار عسل است. ما متعهد تولید عسل های طبیعی با کیفیت هستیم. این کار با زنبورهای سالم شروع می شود و به حفاظت از منابع طبیعی که به آنها وابسته است، گسترش می یابد.

عسل خام:
دانلود PDF

آنالیز آزمایشگاه:
دانلود PDF

آنالیز عسل آویشن کوهی:
دانلود PDF

آنالیز عسل مرکّبات (پرتقال):
دانلود PDF

آنالیز عسل کوهی:
دانلود PDF

آنالیز عسل کُنار (سِدر):
دانلود PDF

آنالیز عسل جنگل:
دانلود PDF

عضویت / ورود