درباره ما

مجموعه کندوشهد با بیش از سه دهه تجربه و تخصص در زمینه ی پرورش زنبورعسل و تولید انواع عسل طبیعی و دیگر محصولات زنبورعسل از مناطق مختلف کشور به عنوان یکی از نمایندگان و تولیدکنندگان اصلی و سهیم در رژیم غذایی سالم با نام تجاری ملی و وجود پتانسیل های موجود در این مجموعه، سبب تقویت توانایی و تطابق آن با الزامات قانونی که به نوبه خود اقدامی در جهت حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان است.

ما به مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اطلاعاتی در مورد پروسه تولید، خواص محصولات، نمونه هایی از ایده های مختلف در مورد نحوه مصرف عسل و دیگر محصولات زنبورعسل ارائه می دهیم که در فضای مجازی، تلویزیون، سایت قابل مشاهده است.

در حال حاضر با مدیریت بیش از 1000 کلنی زنبورعسل و حفظ نام تجاری خود به عنوان تولیدکننده عسل طبیعی و دیگر محصولات زنبورعسل در بازار داخلی، مایل به تولید بیشتر با ظرفیت سازی مناسب به 20_30 تن در سال و توسعه زنبورستان ها با بیش از 2000 کندوی زنبورعسل و ترویج پرورش زنبورعسل به عنوان بخشی از درآمد حاصله از این کسب و کار برای نسل حال و آینده خواهیم داشت.

ارزیابی مستقل

مجموعه کندوشهد نورا باید حداقل هر 5 سال یکبار ارزیابی مستقل از تاثیر برنامه های خود داشته باشد.

جدیدترین ارزیابی، نظر مشتریان و مصرف کنندگان و تاثیر برنامه ها و کارگاه ها در میزان رضایت مندی و ارتقای سطح کیفی و کمّی تغذیه سالم و صبحانه ایرانی در خانواده ها و جامعه خواهد بود.

عضویت / ورود