ویژگی های عسل

رنگ، عطر و طعم عسل ها بسته به شهد گلها و مناطق مختلف متفاوت است. رنگ عسل ها تقریبا از بیرنگ تا قهوه ای تیره است و طعم هر عسل یادآور نوعی گل. عسل های روشن با عطر و طعمی ملایمتر و عسل های تیره با عطر و طعمی قوی تر. حتّی غلظت عسل ها بسته منطقه برداشت با یکدیگر متفاوت است مثلا عسل در مناطق شمالی ایران به دلیل رطوبت رقیق است و عسل های کوهستانی دارای غلظت بیشتری.

عضویت / ورود