عسل چگونه تولید می شود

با شروع فصل بهار، زنبورعسل شروع می کند به جمع آوری شهد گل ها و داخل لانه های زنبوری خود ذخیره می کند و طی فرآیندی رطوبت آن با بال زدن مرتّب سبب تغلیظ عسل می شود. رنگ و طعم عسل براساس شهد گلهای مختلف متفاوت است.

به طور متوسط یک زنبورعسل در هر سال حدود 65 پوند عسل مازاد تولید می کند و در حجره های ساخته شده از موم ذخیره و توسط موم مهر و موم می کند. هنگامی که درپوش های مومی توسط زنبوردار برداشته می شود و توسط دستگاهی که همچون سانتیریفیوژ عمل می کند.

قاب ها در طی چرخش عسل ها از آن خارج می شود و پس از بسته بندی در ظروف شیشه ای یا پلاستیکی در اختیار مصرف کنندگان قرار می گیرد.

عضویت / ورود