شکل های عسل

اکثر ما عسل را به صورت مایع می دانیم امّا شکل های دیگری هم از عسل وجود دارد. عسل هایی بصورت شان یا باموم یا عسل های کریستالیزه شده یا به اصطلاح رس بسته یا خام. رس بستن عسل نشان سلامت و طبیعی بودن عسل است. عسل ها بسته به منطقه برداشت دارای گونه های متفاوتی هستند.

  1. عسل مایع: اکثر ما عسل را به صورت مایع دوست داریم چرا که به راحتی قابلیت ترکیب با انواع غذاها و سس ها و … را دارد و برای پخت و پز مناسب است.
  2. عسل باموم: عسلی که داخل حجره های ساخته شده توسط زنبورعسل است قبل از پروسه عسل گیری توسط زنبوردار.
  3. موم برش خورده در عسل مایع: تکه های عسل با موم برش خورده که به عسل مایع اضافه می شود.
  4. عسل رس بسته یا کریستالیزه شده: عسلی که با تغییر درجه دما و بسته به میزان قندهای طبیعی عسل که در هر شهد گل متفاوت است به صورن نیمه جامد یا جامد درخواهد آمد و بدون هیچ نگرانی کاملا طبیعی است و در اکثر کشورها بدین صورت عرضه می گردد و در دمای اتاق مثل کره به صورت نیمه جامد یا مایع خواهد شد.
عضویت / ورود